Müügitingimused

Müügitingimused

Veebipoe bFooty.eu (edaspidi Veebipood) omanik on Wärten e-pood OÜ (registrikood 16545049) Asukohaga Poemäe, Rava, Kose vald, Harjumaa.

Müügilepingu kehtivus, kauba- ja hinnainfo

 1. Müügitingimused kehtivad Veebipoest ja facebookist kaupade ostmisel.
 2. Veebipoes müüdavate toodete hinnad on märgitud toodete juurde eurodes (€).
 3. E-pood jätab endale õiguse korrigeerida hindasid. Kui Klient edastas oma Tellimuse enne hinna muudatuse jõustumist, siis tema jaoks kehtib hind, mis oli Tellimuse kinnitusel ajastatud Tellimuse vormistamise momendil.
 4. Hinnale lisandub tasu kauba kättetoimetamise eest. Kauba kättetoimetamise tasu sõltub ostja asukohast ning kättetoimetamise viisist. Kättetoimetamise tasu kuvatakse ostjale tellimuse vormistamisel.
 5. Teave kauba kohta on esitatud Veebipoes vahetult kauba juures.
 6. E-poe kaubaga ei saa kohapeal tutvuda.
 7. E-poes kuvatavad fotod Toodetest võivad vähesel määral tahtmatult erineda Toote tegelikust väljanägemisest.

Tellimuse vormistamine

 1. Kauba tellimiseks tuleb lisada soovitud tooted ostukorvi. Tellimuse vormistamiseks tuleb täita nõutud andmeväljad ning valida sobiv toodete kohaletoimetamise viis. Seejärel kuvatakse ekraanile tasu suurus, mille saab tasuda sobiva makselahenduse abil.
 2. Leping jõustub alates tasumisele kuuluva summa laekumisest Veebipoe arvelduskontole.
 3. Ostja on enne kauba soetamist või pakkumise tegemist veendunud toote sobivuses, kinnitades seda vastavasisulise märkeruudu täitmisega.
 4. Ostjal on õigus küsida toote kohta lisainformatsiooni, kui see on puudulik.
 5. Kui tellitud kaupa ei ole võimalik tarnida seoses kauba lõppemisega või muul põhjusel, teavitatakse sellest ostjat esimesel võimalusel ning tagastatakse tasutud raha (sh kauba kättetoimetamise kulud) seitsme tööpäeva jooksul.
 6. Ostjal on võimalus valida ostukorvis pakendamiseks erinevate variantide vahel. Pakendamise eest võib rakenduda lisatasu vastavalt pakendamise liigile.
 7. Müüja ei vastuta Tellimuse täitmisel Kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud täitmise võimatuse või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.
 8. E-poes Tellimust vormistades, kinnitab Klient, et ta on tutvunud müügitingimuste ning tutvunud toote seisukorra kirjeldusega ja on nendega nõus.

Kohaletoimetamine

 1. Kaupu saadetakse Eesti piires. Väljaspoole Eestit kauba tarnimiseks palume kirjutada info@bfooty.eu
 2. Kauba saatmiskulud kannab ostja ning vastav hinnainfo on kuvatud saatmisviisi juures.
 3. Eestisisesed saadetised jõuavad üldjuhul ostja määratud sihtpunkti 3-7 tööpäeva jooksul alates müügilepingu jõustumist.
 4. Väljaspool Eestit toimub kohaletoimetamine 14 kalendripäeva jooksul. Erandlikel juhtumitel on õigus kaup kohale toimetada kuni 30 kalendripäeva jooksul sõltuvalt tarnijast.
 5. Kui Veebipood on veebilehel või tellimuse kinnituses teavitanud ostjat tarneprobleemidest ja 30 kalendripäeva ületavast tähtajast, kohaldub Veebipoe poolt avaldatud tähtaeg.
 6. Kui kaup ei asu veebipoe valduses, võib kohaletoimetamine võtta lisaks kuni 7 tööpäeva. Sellekohane info peab olema esitatud toote juures.
 7. E-pood ei postita Kliendile tooteid nädalavahetustel ja riigipühadel.
 8. Kui Tellimus on vormistatud nädalavahetusel (ajavahemikul reedel pärast kella 15:00 kuni esmaspäeval kella. 11:00-ni) või riigipühal, hakkab 3 tööpäeva tähtaeg kehtima nädalavahetusele või riigipühale järgneval esimesel tööpäeval kell 11:00.

Tellimuse tagastamine ja ümbervahetamine

 1. Kliendil on õigus Tellimusest taganeda 14 päeva jooksul ja Tellimus tagastada. Nimetatud 14-päevane tähtaeg algab alates hetkest, mil Klient Tellimuse kätte saab.
 2. Tellimus tuleb tagastada samas konditsioonis, nagu see Ostjale tarniti. Originaalpakendi olemasolul ei tohi see olla kahjustunud. 
 3. Tellimuse ümbervahetamine tuleb eelnevalt kokku leppida, kas selline võimalus on olemas. Kui ümbervahetamine pole võimalik siis tagastatakse ostjale temapoolt kulutatud summa. 
 4. Tellimust saab tagastada läbi paki- ja kullerteenuse osutaja. Kauba tagastamise kulud kannab Ostja. 
 5. Tagastusavaldust saab esitada täites kontaktivormi E-poe kodulehel.
 6. Müüjale saabunud tagastusi aktsepteeritakse üksnes koos täidetud Tagastusavaldusega. Tellimuse tagastaja kontaktandmed peavad kattuma tagastatava saadetise tagastaja kontaktandmetega.
 7. Tagastatav Tellimus ei tohi olla kahjustunud. Tagastamisele kuuluva eseme seisukorra halvenemisel vastutab Klient asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest juhul, kui ta on eset kasutanud muul viisil, mida on tarvis veendumaks asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks (sh. jalanõud, mida on kasutatud välistingimustes). 
 8. Et veenduda eseme olemuses, omadustes ja toimimises, peaks Klient käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks seda tavapäraselt poes teha – st mitte eemaldama silte, käsitsema pakendit ettevaatlikult ning mitte kasutama toodet enne, kui on veendunud selle sobivuses ning ostusoovis.
 9. Väärtuse vähenemise üle otsustab müüja.
 10. Müüja tagastab Kliendile ostusumma 14 päeva jooksul alates tagastatud Tellimuse kättesaamisest. Tagastus toimub samale arvelduskontole, millelt Klient tagastatava Tellimuse eest tasus.

Pretensioonide esitamise kord

 1. E-pood müüb uut, kasutatud või vähekasutatud kaupa. Kauba seisukord on toote juures märgitud selgelt ja eristatavalt.
 2. Müüja ei vastuta asja lepingutingimustele mittevastavuse eest, kui Ostja lepingu sõlmimisel asja lepingutingimustele mittevastavust teadis või pidi teadma (Võlaõigusseadus § 218 (4)).
 3. Kliendil on õigus uute (Jalanõu Grupp A, kui need on siltidega ja originaal karbis) toodete puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt 2 aasta jooksul E-poe poole, esitades pretensiooni. Pretensiooni esitamise korral kannab esimese kuue kuu jooksul asja üleandmisest ostjale asja parandamisega või asja asendamisega seotud kulud, eelkõige veo-, posti-, töö-, reisi- ja materjalikulud alati müüja (VÕS § 222 lg 4). Järgneva 1,5 aasta jooksul kannab vastavad kulud müüja üksnes juhul, kui pretensioon oli õigustatud.
 4. Pretensioone ei saa esitada kasutstud toodete ostmisel (Grupp A/B, C, D), kui 14-päevane tagastusõigus on möödnud. 
 5. Esitamisel arvestatakse, et Ostja on tutvunud kauba seisukorraga ning kui tegemist on kasutatud või vähekasutatud asjaga, siis on saanud enne ostu sooritamist piisavalt informatsiooni, et kauba puudustega tutvuda. 
 6. Uue toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada e-posti aadressile info@bfooty.eu vabas vormis pretensiooni, kus on märgitud Tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, Tellimuse number ja Toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus. Pretensiooni võib esitada ka kontaktivormi kaudu. 
 7. E-pood ei vastuta Tellimuse täitmisel Kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tekkiva kahju või mis tahes muude tagajärgede eest, sealhulgas kohaletoimetamise viivituse eest, kui see on tingitud asjaoludest, mida müüjal ei olnud võimalik mõjutada.
 8. Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Kliendiga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 kalendripäeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.
 9. E-poe ja Kliendi vahel tekkivad vaidlused lahendavad pooled läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Kliendil õigus pöörduda Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti juures tegutsevasse tarbijavaidluste komisjoni või Harju Maakohtusse.

Vastutus

 1. Müüja ja Klient vastutavad teineteise ees käesolevate kasutustingimuste rikkumisega teisele poole tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
 2. Müüja vastutab Toote eest müügihinna ulatuses.
 3. Klient kohustub kasutama E-poe teenust üksnes seaduse ja heade tavadega kooskõlas olevatel eesmärkidel.
 4. E-pood ei vastuta tekitatud kahjude või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest mida E-pood ei saanud mõjutada või ette näha.

Kliendi isikuandmete töötlemine

 1. Klient annab Müüjale selge ja teadliku nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks.
 2. Müüjale teatavaks saanud isikuandmeid kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja Kliendile kauba pakkumiseks.
 3. Müüja säilitab Kliendi kohta ostude sooritamise käigus Kliendi poolt sisestatud kontaktandmed ja info sooritatud ostude kohta. Seda infot käsitletakse konfidentsiaalsena ja töödeldakse kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega. Isikuandmed, mis on vajalikud Toodete Kliendile saatmiseks, edastatakse kulleriteenust osutavale ettevõttele.
 4. Müüja võib kasutada Kliendi isikuandmeid Kliendile eripakkumiste ja kampaaniate kohta info saatmiseks e-posti teel üksnes juhul, kui Klient on andnud selleks oma nõusoleku.
 5. Andmeside Kliendi, pankade ning kaardimaksekeskuse vahel on krüpteeritud, mis tagab Kliendi isikuandmete ja pangaandmete turvalisuse. Makse teostamine toimub väljaspool E-poe keskkonda, vastava panga või teenusepakkuja turvalises maksekeskkonnas.
 6. E-poel puudub ligipääs Kliendi pangaandmetele ja krediitkaardi andmetele.
 7. Isikuandmeid töötleb Wärten e-pood OÜ (registrikood 16545049), Asukohaga Poemäe, Rava, Kose vald, Harjumaa.
 8. Vt lähemalt ka privaatsustingimusi. 

Kasutamistingimused ja nende muutmine

 1. E-poes registreerudes või ostu sooritades nõustub Klient E-poe kasutustingimustega ja kohustub neid täitma.
 2. Müüja ja Kliendi vahel jõustub Tellimus alates tasumisele kuuluva ostusumma laekumisest Müüja arvelduskontole.
 3. Müüja võib muuta E-poe kasutustingimusi ja Toodete hindasid. Teade muutuste kohta avaldatakse E-poe keskkonnas. Tehingule rakendatakse tehingu toimumise hetkel kehtinud tingimused ja hinnad.
 4. Müüjal on õigus loobuda Tellimuse täitmisest kui tehnilise vea tõttu oli E-poes kuvatud Toote hind ekslik.
Shopping Cart